V rámci našeho výzkumu věnovaného vodivým polymerům máme dlouhodobou spolupráci s:

Katedra makromolekulární fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Jan Prokeš, CSc. a Ing. Martin Varga, Ph.D.

 

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR

RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc., Doc. RNDr. Miroslava TRCHOVÁ, CSc., DSc.

 

Laboratoř bioinženýrství a funkčních materiálů

doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D., Ing. Fatima Hassouna, Ph.D.

 

Katedra chemie, Univerzita v Tantě, Egypt

prof. Mohamad M. Ayad

 

Centrum polymerních materiálů, Univerzita Tomáše Bati

Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.